De drukker
en zijn materialen

Triona Pers werkt met ongeveer 60 kasten loden letters. 'Broodletters' zijn: de Garamont, de Romein van De Roos, de Lectura, de Bodoni en de Helvetica.
Daarnaast beschikt de drukkerij over 50 min of meer complete fonts biljetletter.


Zetmeubel (bok) / Loden letter

Biljetletters

Triona's Korrex Hannover proefpers

De kleine Adana degel

De drukker toen hij nog een snor had

Informatie en bestellingen

Triona Pers maakt als Drukker in de Marge uitgaven op ambachtelijke wijze. Het fonds bestaat voornamelijk uit poŽzie en typografische uitgaven.

U kunt hier klikken voor meer informatie en bestellingen.