In tongen

Het gedicht In tongen van Pieter Boskma verscheen in 1999 bij Prometheus in de bundel Het zingende doek & De geheime gedichten.

Heden ontweek ons het teken.
Op beeldschermen en billboards
stond het een seconde te lezen
toen integraal de stroom uitviel
en elk papier verdampte,
dus niemand die het zag.

(citaat)

Pieter Boskma (geboren 1956) publiceerde de roman Een foto van God (1993) en zeven dichtbundels, waaronder en De Messiaanse Kust (1989), Simpel Heelal (1995) en In de naam (1996).


Yn tongen


Bij uitgeverij Triona Pers verscheen in mei 2000 de Friese vertaling van dit gedicht door Theun de Vries.

Hjoed ntkaam s it teken.
Op byldskermen en billboards
stie it in sekonde te lzen
doe t yntegraal de stroom tfoel
en elk papier ferdampe,
sa dat nimmen it seach.

Het binnenwerk van dit boekje (24 pagina's) werd met de computer gezet uit de Univers en de Garamond en bij drukkerij C. Regenboog geoffset. Het omslag werd door Dick Ronner met de hand gedrukt van linoleum, houten letters en van de loden Helvetica en Garamont. De oplage telt 200 exemplaren.

Het boekje is verkrijgbaar voor euro 9,-- (exclusief verzendkosten).
ISBN 90 - 801475 - 3 - 2


Informatie en bestellingen

Triona Pers maakt als Drukker in de Marge uitgaven op ambachtelijke wijze. Het fonds bestaat voornamelijk uit pozie en typografische uitgaven.

U kunt hier klikken voor meer informatie en bestellingen.

Dick Ronner ~ Houwerzijl (Groningen)