Koppermaandag

afbeelding naar Triona's kopperuitgaafje van 1998 Al in de late Middeleeuwen werd op de eerste maandag na Driekoningen (6 januari) door de leden van de gilden een feest gevierd, de Koppermaandag. Uit berichten blijkt, dat het om een eet- en drinkfestijn ging. Sommigen menen, dat 'kopperen' feestvieren betekent. Anderen leiden het woord af van de 'kop' (beker), die op deze dag rijkelijk gevuld werd.

Toen in het midden van de achttiende eeuw de gilden uitstierven, bleef de Koppermaandag-traditie alleen in de drukkerswereld bewaard. Tot in de vorige eeuw maakten de gezellen van zetterij en drukkerij hun Kopperprent. Vaak betrof het een eerbetoon aan de vermeende Hollandse uitvinder van het drukken met de losse letter, Laurens Janszoon Coster. Daaraan voegde men vaak een gelukwens voor de 'Heeren en Meesters' toe. Op Koppermaandag werd de prent aan de eigenaren en de Meesterzetters en -drukkers overhandigd.
Later bood men deze tekst, inmiddels overdadig versierd met illustraties en ornamenten, wel als geschenk aan de klanten van de drukkerij aan. Veelal werd de Kopperprent vervangen door een Kerst- en Nieuwjaarswens of een kalender.

Na de Tweede Wereldoorlog werd het bijna verdwenen gebruik weer in ere hersteld. Steeds meer drukkers gingen er toe over als proeve van vakbekwaamheid hun relaties een Kopperprent toe te zenden. Daarnaast zijn er verschillende Drukkers in de Marge die een Kopperuitgave maken.

Marginale drukkers zijn gegrepen door het oude ambacht. Ze ontwerpen hun prenten en boekjes zelf, en zetten de tekst met de hand, gebruikmakend van loden letters. Sommigen passen ook houten letters, clichés en hout- of linoleumsneden toe als verlevendiging van de tekst. De boeken of prenten worden vervolgens met de hand in een beperkte oplage gedrukt.
Kopperuitgaven Triona Pers

Bij Triona Pers verschenen de volgende uitgaven ter gelegenheid van Koppermaandag. Alleen de titels waar een prijs bij staat zijn nog voorradig.

U kunt zich abonneren op onze Kopperuitgaafjes. U krijgt ze dan bij verschijnen toegezonden.2024 Grote letters (€ 4,00)

2023 Theo van Baaren: Schampscheuten (€ 4,00)

2022 Maanvis (€ 4,50)

2021 'Allo 'Allo (€ 4,50)

2020 K. Schippers: Baby Zeepaardje

2019 De ezel van Sint Spiridon (€ 3,50)

2018 Marijke van Geest: Ongeletterd (€ 3,--)

2017 Harm de Jonge: Juf Stubbe en de kroontjespen van Lubbe (€ 4,--)

2016 Freda Kamphuis: nieuwbloei

2015 Jan Clement: Verte (€ 3,50)

2014 Bart FM Droog: Novgorod (€ 4,--)

2013 Gerrit Jan Zwier: Doorlopers

2012 Bernhard van Loon: Januari ~ Leeg landschap (€ 3,--)

2011 Ronald da Costa: Bamboe (€ 3,--)

2010 W. B. Yeats: Cloths of Heaven (€ 3,--)

2009 Anne Wiering: Cirkels (€ 2,50)

2008 Jan Willem van der Woude: Shin'nen ~ Oud en Nieuw (€ 2,50)

2007 Theun de Vries: Schetsen voor wandtapijt

2006 Aap Noot Mies ~ Arsis Letterproef (€ 3,--)

2005 AL - ZZ ~ Nederlandse visserijcodes (€ 4,--)

2004 Blaise Pascal: Cinq Pensées [letterproefje Pascal]

2003 Jilles Waagmeester: Weg van het Midden 17 (€ 4,--)

2002 geen kopperuitgaafje

2001 Laputum ocus [letterproefje Libra]

2000 Lok Chan: Wakkerend als bloemen

1999 Albertina Soepboer: De tweelingzus

1998 Dick Ronner: Driekoningen

1997 K. Schippers: ' [apostrof]

1996 Inez van Dullemen: Koud

1995 Anton Verstraete: Opnieuw, helemaal opnieuw

1994 Arjan Keene: Anekdotisch

1993 Dick Ronner: Koppermaandag 1993

Informatie en bestellingen

Triona Pers maakt als Drukker in de Marge uitgaven op ambachtelijke wijze. Het fonds bestaat voornamelijk uit poëzie en typografische uitgaven.

U kunt hier klikken voor meer informatie en bestellingen.

Dick Ronner ~ Houwerzijl (Groningen)