Plutarchus

HET SCHIP VAN THESEUSAls een houten schip averij oploopt, dan vervang je een kapotte plank door een nieuw, identiek exemplaar. Wanneer je dat keer op keer doet, blijft het schip dan hetzelfde? Zo ja, is dat zelfs zo als na vele jaren alle oorspronkelijke planken door nieuwe zijn vervangen?

Dat is de paradox van het schip van Theseus. Het is een citaat uit het boek Parallelle levens van de hand van Plutarchus (ca. 46 - 120 na Chr.).

Het boekje is gezet uit houten letter en de loden Lectura en is met de hand gedrukt.

De uitgave telt 16 bladzijden. Ze verscheen als achttiende deeltje in de Ark Reeks in het voorjaar van 2017 in een genummerde oplage van 70 exemplaren.

Prijs: 14,-- (exclusief verzendkosten).


Informatie en bestellingen

Triona Pers maakt als Drukker in de Marge uitgaven op ambachtelijke wijze. Het fonds bestaat voornamelijk uit pozie en typografische uitgaven.

U kunt hier klikken voor meer informatie en bestellingen.

Triona Pers ~ Houwerzijl (Groningen)