Publiceren bij Triona Pers


Triona Pers is een kleine bibliofiele uitgeverij.
Boekjes worden door Dick Ronner met de hand gezet uit loden en houten letters
en gedrukt in kleine oplagen.
Veelal wordt in een der grafische technieken geÔllustreerd.
Er vinden als regel geen herdrukken plaats.

Jaarlijks brengt Triona Pers ongeveer zes boekjes uit, hoofdzakelijk poŽzie. De mogelijkheden om uitgegeven te worden zijn dus zeer beperkt.

Een uitgave telt meestal 16 bladzijden. Oplagen boven de 75 exemplaren behoren tot de uitzondering.

Meestal worden auteurs uitgenodigd aan een uitgave mee te werken. Het is ook mogelijk om werk in te sturen. Kijk eerst eens tussen Triona's uitgaven of uw poŽzie in het fonds lijkt te passen.
Mail gerust een stuk of vijf van uw beste gedichten of haiku's. Een reactie komt zeker terug.

Als de omvang of de oplage te groot zijn voor een bibliofiele uitgave, dan kan Uitgeverij Vliedorp met een eigen financiŽle bijdrage van de auteur een dergelijk boek mogelijk wel uitbrengen.
Voorwaarden

Het uitgeven van boekjes is voor rekening en risico van Triona Pers.

Triona Pers betaalt geen honorarium. De auteur krijgt als regel 5 auteursexemplaren en kan voordat de oplage wordt vastgesteld bijbestellen met 30 % korting. Hierna bedraagt de korting 20 %.
Bij kleine boekjes gaat het ook om 5 auteursexemplaren, maar geen korting op extra exemplaren.

Data van verschijnen kunnen alleen onder voorbehoud worden gegeven. De gemiddelde wachttijd is een jaar. Een actieve opstelling van de auteur bij het verkopen van bundels wordt op prijs gesteld.

Informatie

U kunt uw typoscript mailen naar uitgeverij@zolderman.nl.
Havenstraat 2 ~ 9973 PL Houwerzijl ~ 0595 577 247
uitgeverij@zolderman.nl
KvK Groningen 02075723